Med musik och exempel från både artistlivet och “verkliga” livet, talar Stefan kring hur vi kommunicerar, tar vara på våra talanger, fångar tillfälligheter och vågar utvecklas. Både privat och som företag. Hur inre lugn och positiv energi smittar, och ger de bästa förutsättningarna för att lyckas. En energi som når ut till både arbetskamrater och kunder, och drar till sig positiva samarbeten. Välj någon av Stefans underhållande inspirationsföreläsningar här. Resp föredrag anpassas efter deltagarna.